Osnova Zprávy o povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Osnova Zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

Popis hydrometeorologické situace před povodní

Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech

Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky

Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně

Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace

 

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce

Provozní situace na vodních tocích

Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací

Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby

Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní)

Přehled významných záchranných prací (evakuace)

Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity

Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce

Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně

 

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty

Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících

Škody a závady na ostatních objektech

Vyčíslení povodňových škod

 

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

Vlastní přijatá opatření

Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací

Opatření k odstranění povodňových škod

Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce

 

5. Přílohy

Tabulky, grafy

Fotografie

Videozáznamy

 


   | tisk | nahoru |

stránka x_osnova_zpravy.htm aktualizována: 04.09.2022, publikována: 04.09.2022